Zajišťujeme

Zajišťování náborů nových zaměstnanců a vyhledávání vhodných kandidátů na pracovní pozice pro konkrétního klienta (uživatele)

Navrhování podrobné personální strategie, implementace jednotlivých kroků, výběr kanálů pro nábor, stanovení metod výběru

Organizace a vedení pohovorů s uchazeči o zaměstnání, spolurozhodování o jejich přijímání

Zajišťování veškeré administrativy související s přijetím nových zaměstnanců a jejich přidělení k uživateli, zejména příprava pracovních smluv, zajištění dodržování srovnatelných mzdových a souvisejících pracovně právních podmínek, uzavírání smluv o dočasném přidělení zaměstnance, dále veškerá administrativa související s ukončením pracovního poměru

Zajišťování školení, rozvoje, zapojení, motivace a integrace nových zaměstnanců

Zajištění souladu procedur, smluv, úkonů atd. se všemi právními předpisy

Tvorba mzdové politiky, bonusových a motivačních systémů

Dohled a kontrola nad evidencí docházky, zpracováním mezd, srážek z mezd

Komunikace s úřady, komunikace s mzdovou účtárnou, komunikace s klienty – zaměstnavateli, uživateli

Vyhledávání zaměstnání pro konkrétní fyzickou osobu

Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce u uživatele

Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí